Beunhazerij straks eindelijk aan banden gelegd?

07:39 - 04:35
luistertijd 07:39 - leestijd 04:35

Gisteravond werd het topic van slechtgeschoolde mensen in zoals de NOS het noemt :de mooimaakindustrie, op SBS6 uitgebreid besproken. Er gaat veel mis in de cosmetisch medische industrie, met name op het gebied van rimpelvullende middelen. Ook het schandaal rond PIP implantaten ligt een ieder nog vers in het geheugen. Minister Schippers van Volksgezondheid lijkt nu eindelijk eens bereid om de maatregelen voor puur esthetische cosmetische ingrepen aan te gaan scherpen. Het is volgens haar veel te gemakkelijk om een behandeling te krijgen om er mooier uit te zien.

Er lopen ook in ons land mensen rond die zonder dat ze daar de officiële papieren als arts voor hebben (denk schoonheidsspecialisten), injectables plaatsen, maar er zijn ook artsen die chirurgische ingrepen uitvoeren zonder dat ze daar gespecialiseerd in zijn. Volgens de NOS kondigde de minister in december vorig jaar al aan dat maatregelen nodig zijn. Ze heeft die nu uitgewerkt. Het werd tijd, want in februari 2012 liet ze de kamer en daarmee het volk nog weten dat ze permanente fillers niet ging verbieden. Wie klachten had, ging maar naar de IGZ. Natuurlijk – die instantie heeft zoveel personeel, altijd tijd om zaken op te pakken. But not.  Naar mijn mening wordt alles dat met beauty te maken heeft en het vlak van de volksgezondheid raakt, teveel in de privé sfeer van mensen gehouden, met alle gevolgen van dien. Of het nu om schadelijke stoffen in cosmetica gaat of invasieve ingrepen aan het lichaam. Zodra het niet meer om ziekte, maar om mooimakerij gaat is het jouw persoonlijke keuze. Maar die grenzen zijn veel diffuser dan willen zien, zo getuigt de zaak nu ook.

Vorige week ben ik nog boos geworden op advertentie uitingen van Injectables Klinieken van cosmetisch arts Lida Bos, die reclame maakt via Facebook met ‘ All you can Botox’  en dat voor een prijs van 249 euro. Het is zo misleidend – dat ‘ zoveel nemen als je kan’  (fastfood indachtig, of spare ribs), en die prijs kan helemaal niet als je met de echte Botox werkt. Dan werk je zelfs onder de inkoopprijs. Er zijn nu vestigingen in Amsterdam, Rotterdan en Venlo. Lida Bos is aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Cosmetisch Artsen en mag vanuit die positie nog wel dergelijke vergaande reclames maken. Wie eenmaal gecertificeerd is, moet terughoudender zijn, aldus onze eigen expert en cosmetisch arts Annebeth Kroeskop, die gecertificeerd lid is.

Maar er is meer. Er wordt tegenwoordig ook reclame gemaakt voor cosmetisch medische ingrepen op tv. De Bergman Clinics deed dat voor oogoperaties. Dit mag inmiddels ook niet meer.

Een van de veranderingen die doorgevoerd gaat worden is de leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar. Schippers schrijft aan de Tweede Kamer: “Ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over de risico’s voordat ze een cosmetische ingreep ondergaan. Ook moeten patiënten een bewuste keuze kunnen maken bij welke behandelaar ze een ingreep ondergaan. Mensen denken nu te makkelijk dat het wel goed zit als ze een witte jas zien, maar meer alertheid is hier noodzakelijk.”

De specialisten en de slachtoffers van de cosmetische industrie zijn blij dat de minister maatregelen neemt tegen “beunhazen”, aldus de NOS

Ingezonden mededeling 22 oktober van dr. Catharina Meijer, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) over de brief van minister Edith Schippers en de uitzendingen van Pauw en Witteman en De Wereld draait door:

Reactie van dr. Catharina Meijer op de brief van minister Edith Schippers van VWS aan de Tweede Kamer inzake aanscherping regelgeving cosmetische sector:

“Heel positief dat onze minister daadwerkelijk maatregelen zal treffen om de wildgroei in de cosmetische sector tegen te gaan. Al jarenlang maak ik mij sterk om afspraken te maken binnen onze beroepsgroep om zodoende het kaf van het koren te kunnen scheiden. Kwaliteitsverbetering in de cosmetische geneeskunde is hoogst noodzakelijk om onverantwoord medisch handelen in deze sector te voorkómen. Zeker in deze tijd, waarin de vraag naar en aandacht voor cosmetische behandelingen toeneemt. En een tijd waarin artsen en medisch specialisten steeds vaker geconfronteerd worden met een lager inkomen. Helaas motiveert dit ook collega’s om zonder kennis van zaken de markt van de botox- en fillerbehandelingen op te gaan. Te vaak zien we nu artsen die onvoldoende opgeleid en niet bekwaam zijn. Met alle risico’s van dien. Naast het risico op complicaties zien we ook steeds vaker klanten, die ontevreden zijn en niet goed geadviseerd en behandeld zijn. Schadelijk voor de cliënt en ook jammer voor dit mooie vak.

Een groot probleem is ook dat het publiek niet weet hoe een voldoende gekwalificeerd arts te herkennen. Gelukkig is er nu een samenwerking tussen de diverse medische beroepsgroepen, die zich met de cosmetische geneeskunde bezig houden, waaronder de cosmetisch artsen, de plastisch chirurgen, maar ook KNO-artsen en kaakchirurgen. Deze samenwerking vindt plaats vanuit de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG). Voor mij een eer om als bestuurslid van de NSEG bij te kunnen dragen aan de kwaliteitsverbetering in de cosmetische geneeskunde. Geweldig dat ook minister Schippers de NSEG formeel steunt. Prioriteit van de NSEG is het opstellen van normen: welke eisen worden gesteld aan opleiding en ervaring van de arts. Maar ook: welke eisen worden gesteld t.a.v. de faciliteiten, de behandelkamer en de apparatuur? Dit pakket van eisen zal afhankelijk zijn van de beoogde behandeling. Daarnaast ligt het in de bedoeling om een registratiesysteem te ontwikkelen, waarbij de bevoegdheid van een cosmetisch arts openbaar is.”

Reactie van dr. Catharina Meijer op de uitzendingen van De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman op 21 oktober:

“Een gemiste kans. Het wordt echt tijd om het niveau van verwijten en sensatie te overstijgen! De discussie blijft beperkt tot de reeds jaren bekende problematiek van verminking door permanente fillers. Dat deze fillers ongewenst zijn is zeker. En dat daardoor cliënten gedupeerd zijn is een drama. En nu verder! De diverse beroepsgroepen, zoals vertegenwoordigd in de NSEG hebben hard gewerkt aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering in de cosmetische sector. De opleiding tot cosmetisch arts, op initiatief van de NVCG en met steun van de NSEG, is niet aan de orde gekomen in de uitzending. Een omissie in het journalistieke onderzoek. Juist dat zijn ontwikkelingen die noodzakelijk zijn, en die niet voor niets door minister Schippers in haar brief aan de tweede kamer naar voren gebracht worden. Dat Nederland daarmee voorop loopt in Europees verband is een feit en zeker ook noemenswaardig! En hoewel taboe voor velen om over te spreken, is het wel degelijk zo dat ik als cosmetisch arts goede en noodzakelijke zorg lever. Dagelijks help ik mensen om zich prettiger en zelfverzekerder te voelen en om meer opgewassen te zijn tegen het dagelijkse leven. Het is een uitdaging om op goede wijze in die behoefte te voorzien. De volwassenwording van onze beroepsgroep is in volle gang. Daar is een boek over te schrijven. En een gemiste kans om dat aan het publiek te onthouden.”

 

 

Lees ook