Professor Martino Neumann stelde onlangs in een interview met BeautyJournaal's uitgever en journalist Monique dat onze toenemende huidgevoeligheid vooral te wijten is aan de toename van cosmeticagebruik.

02:44 - 01:38
luistertijd 02:44 - leestijd 01:38

Professor Martino Neumann stelde onlangs in een interview met BeautyJournaal’s uitgever en journalist Monique dat onze toenemende huidgevoeligheid vooral te wijten is aan de toename van cosmeticagebruik. Hij zei: ‘De afgelopen decennia zijn steeds meer mensen ook steeds meer cosmetica gaan gebruiken. De huid reageert simpelweg op cosmetica. Dit betekent niet dat je huid gevoelig is, het is een normale reactie op iets dat het niet prettig vindt.’

Wij waren heel benieuwd wat onze expert, chemicus Hans Lambers van deze stelling vindt, en vroegen hem om een reactie.

‘Ik ben het in grote lijnen met Prof. Neumann eens, met een aantal nuanceringen.

Het is natuurlijk waar dat bij toenemend gebruik van zowel het aantal als wel de hoeveelheid van cosmetische produkten, de kans op irritatie en allergische reacties groter wordt. In het geval van een allergische reactie speelt het immuunsysteem een cruciale rol en dit is wezenlijk anders dan huidirritatie.

Te schoon

In dit verband is het belangrijk om de zgn. “hygiene hypothese” te noemen, die steeds meer aanhang en onderbouwing krijgt: kinderen worden in hun vroege levensfase te veel gewassen en schoon gehouden, waardoor ze te weinig in aanraking komen met externe, potentieel schadelijke stoffen (zoals bacterien). Door het ontbreken van deze ‘triggers’ ontwikkelt het immuunsysteem zich niet op normale wijze en ‘leert’ het niet de juiste afweer-reacties in gang te zetten. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de toename van (huid)allergische reacties.

Niet vast te stellen

Gevoelige huid in brede zin is inderdaad een complex en niet goed begrepen fenomeen. Wel moet hierbij aangetekend worden dat veel consumenten van mening zijn dat ze een gevoelige huid denken te hebben (wel tot 60% van de populatie), maar dat dit vaak biophysisch (mbv ‘objectieve’ meetmethodes) niet vast te stellen is. In het algemeen wordt aangenomen dat een gevoelige huid verschillende oorzaken kan hebben en in een van de volgende ‘klassen’ kan worden onderverdeeld: (1) slechte huidbarrière, (2) grotere dichtheid  en/of meer oppervlakkige vrije zenuwuiteinden (i.e. vlak onder het stratum corneum (hoornlaag) en wellicht ook in het stratum corneum) en (3) een verhoogde inflammatoire respons.

Inderdaad kan door het vele reinigen en ontvetten van de huid de barrière functie aangetast worden met als gevolg dat zowel irriterende als allergene stoffen makkelijker de huid kunnen binnendringen en aldus ongewenste reacties kunnen geven.’

Heb jij een vraag aan onze biochemicus Hans Lambers? Stuur hem via het contactformulier.

Lees ook:

Lees ook