shop Australian Bodycare Heel Repair voetcrème Onovertroffen en zo betaalbaar! Deze hielencrème met maar liefst 25% urea houdt de kloofjes echt onder controle. Urea is de beste stof die we kennen hiervoor en nog niet eerder kwamen we een product tegen met zo’n hoog percentage. We zijn om. Dit is een toppertje. Bekijken Is Nederland […]

08:35 - 05:09
luistertijd 08:35 - leestijd 05:09

Is Nederland rijp voor natuurlijke cosmetica? Omdat Brenda MacDonald zelf een lijn wilde importeren en een webshop voor natuurlijke cosmetica wilde opzetten, onderzocht ze voor haar MBA opleiding aan de Businessschool in Buren de mogelijkheden.  

Ze heeft 378 vrouwen en mannen ondervraagd. De respondenten kwamen uit haar eigen netwerk en hadden geen specifieke cosmeticavoorkeur. De centrale vraagstelling onderzoek luidde : Hoe is een nieuw, 100% natuurlijk, dierproefvrij en ‘luxe’ cosmeticamerk op de Nederlandse markt te introduceren? Helaas wil ze het antwoord op deze vraag niet vrijgeven, uit concurrentie-overwegingen. Maar uit de wel beschikbaar gestelde informatie werd een ding al wel duidelijk: dit segment moet in ons land nog heel veel aan reclame gaan doen, wil het succesvol worden. Maar ehm…wij journalisten wisten dat natuurlijk al.

Details uit haar onderzoek:

Consument zoekt niet actief

Uit het onderzoek blijkt dat de consument niet actief naar informatie zoekt wat betreft groene productkenmerken van natuurlijke cosmetica. 98% van de respondenten geeft aan dat men nog nooit naar informatie heeft gezocht. Al deden ze dat wel (2%), dan gebruikte men diverse bronnen.

43% heeft hierbij informatie gezocht bij vrienden en familie, waarbij de rest van de respondenten dit van het internet (14,3%), glossy tijdschriften (14,3%), winkel (14,3%) of televisie (14,3%) vandaan heeft gehaald. Aangezien de respons (2%) van deze vraag rela tief laag is kan er geen sterke conclusie worden getrokken. Ondanks dat de consument niet actief gezocht heeft naar informatie over groene kenmerken van natuurlijke cosmetica, heeft men wel een mening over het product.

Twijfel over werkzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte van de consumenten niet zeker weet of natuurlijke cosmetica beter werkt dan niet-natuurlijke cosmetica. 41% van de respondenten geeft een neutraal antwoord als er gevraagd wordt of men de productwerking van natuurlijke cosmetica beter vindt dan die van niet-natuurlijke cosmetica.

Daarnaast geeft 57% van de respondenten ook een neutraal antwoord op de vraag of de ingrediënten van natuurlijke cosmetica beter werken dan niet-natuurlijke ingrediënten. De antwoorden of men er wel of niet mee eens zijn is ook relatief gelijk verdeeld. Dit alles geeft aan dat het voor de consument nog niet duidelijk is of natuurlijke cosmetica wel of niet beter werkt dan niet-natuurlijke cosmetica. Daarentegen geven de respondenten wel aan dat natuurlijke cosmetica huidvriendelijker (47%) is, beter is voor het milieu (59%) en ook diervriendelijker (59%) is dan niet- natuurlijke cosmetica.

Prijs doorslaggevend

Uit het onderzoek is gebleken dat de prijs (63%) de belangrijkste factor is bij het kopen van cosmetica. Naast de prijs vindt de consument het ook erg belangrijk dat het product een goede reputatie heeft (47%) en dat het product probleemoplossend (45,1%) is.

Reputatie belangrijk gebruiksgemak ook

Echter als er gevraagd wordt aan de consument of de merknaam van het product belangrijk is bij het besluit om het product te kopen, geeft 41% (tegen 31% wel belangrijk) aan dit niet belangrijk te vinden. Hieruit kan worden opgemaakt worden dat de reputatie van het product wel goed moet zijn, maar het niet zo zeer belangrijk is dat het een bekend merk is. Vervolgens staat ‘eenvoud en gemak’ en de aanwezigheid van natuurlijke ingrediënten op de gedeelde vierde plaats (39%).

Voorkeur voor off- en online verkoop

Op de vijfde plek staat beschikbaarheid. 35% van de respondenten vindt dat het belangrijk is dat het product overal te koop is. Het is voornamelijk belangrijk dat het product in veel offline winkels verkrijgbaar is. Want als men cosmetica producten koopt, doet men dat voornamelijk in de winkel (98%). Slechts 20% koopt cosmetica op het internet. De reden hiervoor kan zijn dat men het product namelijk eerst wil testen en ruiken voordat het wordt gekocht. De resultaten geven namelijk aan dat 45% het belangrijk (tegen 24% niet belangrijk) vindt dat ze het product eerst kunnen uitpro- beren. Daarnaast vindt 71% het ook belangrijk dat het product lekker ruikt.

Pomp en tube favoriet

Wat betreft de verpakking van het product, geeft 57% aan dat er niet eerst gekeken wordt naar de ingrediënten die in het product zitten. Daarnaast geeft men ook aan dat de verpak king van het product niet erg belangrijk is (45%). Slechts 27% van de respondenten vindt de verpakking wel belangrijk. Echter als er gevraagd wordt welke verpakking de voorkeur heeft, antwoord 43% een kunststof fles-met-pompje of een tube (41%). 31% van de respondenten geeft de voorkeur aan een milieuvriendelijke verpakking. Tot slot vindt 39% van de respondenten dat informatie over dierproeven belangrijk is bij het besluit of zij het product wel of niet willen kopen.

Nog maar 20% bestelt online

In het onderzoek geeft 35% van de respondenten aan dat het belangrijk is dat het product overal te koop is. Dit betreft voornamelijk de beschikbaarheid van het product in de offline winkel. 98% van de respondenten geeft namelijk aan dat ze cosmetica in de winkel kopen, terwijl slechts 20% hun cosmetica ook op het internet bestelt. Daarnaast geeft men ook aan dat de mogelijkheid van het bestellen van cosmetica via het internet (4%) een niet belangrijke factor is bij de keuze voor een cosmeticaproduct. Vervolgens geeft 64% van de respondenten een neutraal antwoord op de vraag of natuurlijke cosmetica gemakkelijk via internet te bestellen is, simpelweg omdat slechts 20% het internet daar voor gebruikt.

Trouw aan gebruikt product

Tot slot is 52% het ermee eens dat natuurlijke producten eenvoudig te verkrijgen zijn in de winkel. 34% geeft hierbij een neutraal antwoord. Dit geeft nogmaals aan dat men weinig kennis heeft over natuurlijke producten en de verkrijgbaarheid ervan.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de respondenten niet vooraan staan bij het aanschaffen van nieuwe cosmetica. Het merendeel geeft aan niet als eerste nieuwe cosmetica uit te pro- beren (66,7%). Vervolgens geeft 31,4% van de respondenten een neutraal antwoord op de stelling ‘U bent de eerste die nieuwe cosmetica producten uitprobeert’.

Max 40 euro per maand

De consument gaat uit van een bepaalde prijsrange waarbinnen een product valt dat hij wil gaan kopen. Boven deze range wordt een product als duur ervaren, onder de range als minderwaardig. De prijsdrempel kan per consument verschillen.

In het onderzoek komt naar voren dat 68% (tegen 8,5% niet belangrijk) van de responden- ten de prijs belangrijk vindt bij het kopen van cosmetica. Dit geeft nogmaals aan dat prijs de belangrijkste factor is bij het kopen van cosmetica. 62% van de respondenten geeft namelijk aan dat vergeleken met negen andere factoren prijs de belangrijkste factor is.

Kijkend naar het bestedingsgedrag van de consument kan er worden geconstateerd dat 90% per maand gemiddeld tussen de 0-40 euro uitgeeft aan cosmetica. Hiervan besteed 45% tussen de 0 en 20 euro en 45% tussen de 20 en 40 euro. Vervolgens geeft 6% tussen de 40 en 60 euro uit, met tot slot 4% tussen de 60 en 80 euro.

Meeste geld naar make-up en gezichtscremes

Binnen de productcategorieën wordt er het minst (< 10 euro) besteed aan doucheproducten (89%), deodorant (87%) en mondverzorging (85%). Hierna komen de haarverzorging (65%) en de lichaamsverzorging (63%). Het meest wordt er besteed aan make-up en gezichtsverzorging. Bijna 40% van de respondenten besteedt tussen de 10 en 15 euro aan gezichtsverzorging, terwijl 20% zelfs meer dan 35 euro besteed. Bij make-up is het bestedingsgedrag het meest divers. Zo besteedt 37% tussen de 10 en 20 euro, en 26% tussen de 20 en 35 euro en tot slot 4% meer dan 35 euro. Daarbij geeft 53% aan dat men gemiddeld een keer per maand cosmetica producten koopt en 22% een keer per kwartaal. Als er specifiek ge vraagd wordt of men ook bereid is meer geld te betalen voor natuurlijke cosmetica geeft 17% aan daar mee eens te zijn tegen 32% niet mee eens. 51% geeft hierbij een neutraal antwoord.

Natuurlijke cosmetica duur? Men weet het niet…

Vervolgens als er gevraagd wordt of men de prijs van natuurlijke cosmetica te hoog vindt antwoord 17% daar niet mee eens te zijn, tegen 17% wel mee eens. Ook hier geeft weer een groot aantal mensen een neutraal antwoord (68%). Dat een grote groep mensen steeds een neutraal antwoord geeft bij antwoorden betreffende natuurlijke cosmetica geeft wellicht aan dat men nog weinig kennis heeft over natuurlijke cosmetica en wellicht ook niet meteen een onderscheid kan maken tussen wat wel of niet natuurlijk is.

MacDonald is voornemens om medio november 2010 met een eigen concept in de (online) markt te komen.

 

Lees ook