Het Nederlandse cosmeticabedrijf Solutions Cosmeceuticals is aangesloten bij de Climate Neutral Group en staat jaarlijks een fee af voor duurzame projecten in de wereld, ter compensatie van de co2 uitstoot.

04:20 - 02:36
luistertijd 04:20 - leestijd 02:36

Het Nederlandse cosmeticabedrijf Solutions Cosmeceuticals is aangesloten bij de Climate Neutral Group en staat jaarlijks een fee af voor duurzame projecten in de wereld, ter compensatie van de co2 uitstoot.  Eigenaresse en milieudeskundige Gerdien Bos vindt het niet alleen vanzelfsprekend, ‘het maakt ons ook onderscheidend in de cosmeticawereld’. Een portret.

Solutions maakt deel uit van Vincent 46, een  familiebedrijf dat sinds 1983 cosmetica produceert. Drs. Gerdien Bos (1972) heeft de leiding van haar vader overgenomen. Ze is met Solutions de weg in geslagen naar de productie van zg. cosmeceuticals: probleemoplossende cosmetica met hoogwerkzame stoffen. Tegen wallen, rimpels, couperose , puistjes en de zeer droge huid. De producten zijn in verschillende werelddelen te koop.

Smeren en aan natuurbeheer doen?

Oog hebben voor het milieu is voor haar vanzelfsprekend. Als afgestudeerd milieudeskundige weet ze wat de invloed van  moderne productiemethoden op het milieu is. Toen ze met Solutions startte heeft ze zich ook meteen aangemeld bij de Climate Neutral Group. ‘Deze organisatie zorgt ervoor dat onze CO2 uitstoot gecompenseerd wordt. Wij leveren hen jaarlijks alle gegevens aan over onze grondstoffen, productiemethoden, transportkilometers, verpakkingen en communicatiematerialen. Zij verwerken dit in een wiskundig systeem en daar komt een getal uit dat aangeeft hoeveel CO2 je hebt verbruikt. We betalen jaarlijks een fee van enkele duizenden euro’s en die investeren zij in duurzaamheidsprojecten in de Derde Wereld. Vooral op het gebied van landschaps- en natuurbeheer. Waarom de Derde Wereld? Omdat de impact daar veel groter is dan wanneer je je tot projecten in het rijke Westen zou beperken.’

Wat een ander bedrijf dus zou reserveren voor een marketingbudget, staat Solutions het af voor duurzaamheidsprojecten elders in de wereld. Zo investeren ze mede in een waterkrachtcentrale in Honduras, in windmolenparken in India en in zonnepanelen in Nepal. ‘Deze projecten leveren heel veel milieuwinst op in vergelijking met de traditionele kolencentrales en het stoken van olie en brandhout door de bevolking zelf. We investeren ook in herbebossing, bijvoorbeeld in Maleisie.’

Vooral een boost voor het imago?

Op onze vraag wat het hen dan direct oplevert, antwoordt Bos neutraal: ‘Niets, het is een keuze die je maakt. Duurzaamheid kost geld op de korte termijn, maar het gaat op de lange termijn zeker winst opleveren. Wij communiceren het ook niet met het Climate Neutral Group-logo op onze verpakkingen, omdat men dat in het buitenland weer niet zou herkennen, maar we vertellen het wel in folders en dergelijke. Het stimuleert dus ook nog geen extra verkopen. Bovendien is zeker in Nederland het bewustzijn over duurzaamheid nog niet zo groot als in de ons omringende landen als Duitsland en Engeland.’

Geloven dat het bijdraagt

Is het dan geen luxe om met duurzaamheid bezig te zijn? ‘ Je moet op de lange termijn denken, daar past de duurzaamheidsstrategie bij. Wij denken dat het besef zal gaan groeien. Ook in onze branche wordt er in vakmedia steeds meer over geschreven en dat sijpelt vanzelf door naar consumenten en vrouwenbladen. Alle nieuwe dingen hebben tijd nodig. Je komt er ook gaandeweg achter wat echt belangrijk is voor duurzame productie. Nu zegt men bijvoorbeeld dat biologische plantenteelt duurzaam is, maar het kost wel veel landbouwgrond en dat is schaars in de wereld en ook belangrijk voor voedsel. Wellicht dat de standaarden voor duurzaamheid nog wel veranderen. Ook technologisch zal er nog van alles veranderen, dat bijvoorbeeld stoffen, waaronder de synthetische, biologisch steeds makkelijker afbreekbaar worden. Of aan de winning van grondstoffen zoals palmolie en soja, dat vooral door multinationals beheerst wordt. Zij staan aan de bron van de duurzaamheidsschakel en moeten de belangrijkste stappen gaan nemen. Wij zijn maar een heel kleine schakel. Tot slot geloof ik wel in de kracht van het onderscheidend vermogen dat je kunt uitdragen met je duurzaamheidsstrategie. En onderscheid is belangrijk in een overbevolkte branche als die van ons.’

(dit artikel is eerder gepubliceerd geweest in Holland Quali Time).

Solutions is oa. online te koop bij Andela Pharma.

Lees ook