(ingezonden brief, tevens door Van Bommel gepost bij het artikel 'Beautyketen Sephora gedaagd voor verkoop Israëlische cosmetica Ahava' van 28 mei 2010): Geachte redactie Beauty Journaal, Beste Monique, Het is al jaren duidelijk dat Israëlische ondernemers gebruik maken van de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden.

03:58 - 02:23
luistertijd 03:58 - leestijd 02:23

(ingezonden brief, tevens door Van Bommel gepost bij het artikel ‘Beautyketen Sephora gedaagd voor verkoop Israëlische cosmetica Ahava’ van 28 mei 2010):

Geachte redactie Beauty Journaal, Beste Monique,

Het is al jaren duidelijk dat Israëlische ondernemers gebruik maken van de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Dat is naar het oordeel van de SP-fractie om minstens drie redenen ongewenst. Het is tegen het internationaal recht. Het maakt het streven naar een eigen Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever moeilijker en het is moreel onaanvaardbaar.
In het kader van Europese Associatieverdrag is Israël in de gelegenheid op voordelige wijze veel producten op de Europese markt te brengen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden en één daarvan is het voldoen aan de mensenrechten. Bij schending kan dat verdrag worden opgezegd. Ik heb daar al diverse malen om gevraagd.

De afgelopen winter heb ik minister Verhagen gewezen op de producten van Ahava die haar grondstoffen haalt uit de Bezette Gebieden. Andere deelnemers in de discussie op deze site wezen daar al op. De firma Ahava probeert zijn afzetgebied te vergroten, wat natuurlijk iedere ondernemer probeert, maar verhult dat zij in overtreding is tegen het internationaal recht. Het is in feite de beleidslijn van Israël om zoveel mogelijk grondstoffen van de Palestijnen toe te eigenen zonder dat openlijk te melden. Ik heb minister Verhagen gevraagd hiertegen op te treden. Dat heeft een onderzoek opgeleverd en een discussie in het Nederlandse kabinet. De laatste stand van zaken is een brief van minister van Economische zaken, mevrouw Verhoeven van 11 juni 2010. (Hier volgt de koppeling naar deze brief op de website van het ministerie van Economische Zaken. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/06/11/follow-up-kamerdebat-over-invoer-van-producten-uit-door-israel-bezette-gebieden.html

In de brief wordt aangekondigd dat de Europese Commissie meer werk zal maken van het in kaart brengen van bedrijven in nederzettingen die exporteren naar de EU. Dat kan het werk van de douane in de EU vergemakkelijken. De brief laat Ahava ongemoeid. De Nederlandse regering durft deze stap niet te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat de producten van Ahava afkomstig zijn uit nederzettingen en dat deze productie in strijd is met de Conventie van Genève die het bestuur van de bezetting van een land juridisch vastlegt. Deze bezettingseconomie maakt het Palestijnen veel moeilijker een eigen staat en eigen economie op te bouwen. Ook daarom moeten Ahava producten niet in Nederland te koop worden aangeboden.

Het is in het licht van de verantwoordelijkheid van Nederlandse ondernemers zowel politiek als moreel ongewenst de Ahavaproducten op de markt te brengen, zoals door apothekers gebeurt. Dat betekent in laatste instantie ook dat Nederlandse burgers deze producten beter niet aankopen als ze afstand nemen van de decennialange bezettingspolitiek van Israël. Dat geldt hier voor de gebruikers van cosmeticaproducten, die ongetwijfeld andere producten kunnen kiezen dan Ahava. Dat zou een groot drukmiddel zijn op Israël om eindelijk de bezetting op te geven en de Palestijnen een staat te gunnen. De eindverantwoordelijkheid voor deze boycotmaatregel ligt natuurlijk bij de Nederlandse overheid die deze producten op de markt toelaat. De SP zal blijven ijveren naar een verbod op invoer, maar hoopt dat door het informeren en in het openbaar discussiëren hierover deze stap snel gezet wordt. Zodat een eerlijke vrede in het Midden-Oosten snel dichterbij komt. Dan hoeft er ook niets meer geboycot te worden.

Met vriendelijke groet,

Harry van Bommel
Tweede Kamerlid SP

(einde bericht)

 

Lees ook:

Lees ook