Nitrosaminen worden niet als stof aan een product toegevoegd, maar ontstaan door ingrediënten die op elkaar reageren.

01:26 - 00:51
luistertijd 01:26 - leestijd 00:51

Nitrosaminen worden niet als stof aan een product toegevoegd, maar ontstaan door ingrediënten die op elkaar reageren. Dit is onwenselijk, maar ook onnodig omdat het inkopen van zuivere grondstoffen nitrosaminenvorming voorkomt. Om die reden en naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de VWA de branche aangespoord verder onderzoek te doen naar de productie van cosmetica zonder dat nitrosaminenvorming plaatsvindt. Volgend jaar onderzoekt de VWA opnieuw mascara’s en eyeliners om te kijken of de inspanningen van de branche tot verbetering hebben geleid.

Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de Duitse autoriteiten dat met name in blauwe mascara nitrosaminen werden aangetroffen. Het onderzoek door de VWA heeft in 6 gevallen geleid tot een internationale melding via het RAPEX-systeem. Via dit systeem waarschuwen lidstaten elkaar voor onveilige of verboden producten die ook in andere EU-landen op de markt zijn.

De VWA heeft mascara’s en eyeliners ook onderzocht op de aanwezigheid van zware metalen. 99 monsters zijn onderzocht op cadmium, lood, chroom, nikkel en kwik. In geen van de producten werden gehaltes boven de toegestane norm aangetroffen. (bron:VWA)

Meer informatie:

Ook zorgelijk:

Eerder dit jaar werden ook al hogere loodgehaltes in lipstick aangetroffen door de FDA, vier maal hoger dan in een eerder onderzoek uit 2007.

Lees ook