Wie BeautyJournaal regelmatig leest, weet dat wij veel aandacht schenken aan de ontwikkelingen rond nanotechnologie.

01:24 - 00:50
luistertijd 01:24 - leestijd 00:50

Wie BeautyJournaal regelmatig leest, weet dat wij veel aandacht schenken aan de ontwikkelingen rond nanotechnologie. Het kan gebruik ervan in cosmetica kan prachtige resultaten opleveren, maar er kleven ook veel onzekerheden aan als het om onze gezondheid gaat.

De Franse overheid neemt het voortouw voor een publiek debat en dat is gerust uniek te noemen, omdat het de eerste is die het volk wil betrekken bij de meningvorming over de ontwikkelingen van nanotechnologie. Het wordt al op behoorlijke schaal toegepast. Naar schatting, zo zegt het Nen, zit het nu in 5% van cosmetica, maar dat zal vooral de groep antizonnebrandmiddelen zijn, waarin het wellicht al in 70% van de producten zit (zo schatten wij zelf). Het gaat dan vooral om minerale deeltjes als zink en titanium. Deze deeltjes worden superklein gemaakt (vergelijk een voetbal met de planeet aarde!) waardoor de witte waas van deze minerale filters op de huid verdwijnt, maar waardoor tevens de kans aanwezigis dat ze door de huid heen dringen en dna-schade kunnen veroorzaken, of door uitscheiding het milieu aantasten.

Wie een beetje Frans leest, kan de ontwikkelingen hier verder gaan volgen.

Lees ook:

EU geeft half miljoen voor onderzoek naar nano en hersenschade

Monique’s radiointerview over nano en cosmetica 

Monique’s achtergrondverhaal over nano en reacties uit de cosmeticaindustrie

Lees ook