Meer over stemmingswisselingen en de kans op depressie

03:28 - 02:04
luistertijd 03:28 - leestijd 02:04

Birit Broekman is ziekenhuis psychiater in het OLVG en tevens onderzoeker in het Amsterdam UMC. In een video van de Dutch Menopause Society gaat zij in op de psychologische veranderingen gedurende de menopauzale transitie en in het bijzonder de stemming. 

Je bekijkt de volledige video met Birit hieronder, maar we schrijven de belangrijkste punten in dit artikel voor je uit.

Depressie

Het is bekend dat vrouwen twee keer zo vaak een depressie doormaken als mannen. Dit kan ook nog eens kan toenemen in een bepaalde levensfase van de vrouw, namelijk in de pubertijd, gedurende de zwangerschap en tijdens de menopauzale transitie. Er wordt ook wel gesuggereerd dat dit kan samenhangen met fluctuaties in de geslachtshormonen.

Emotionele veranderingen

Er zijn natuurlijk ook perioden waarin er op emotioneel vlak veel verandert in het leven van een vrouw. Bij de menopauzale transitie kun je bijvoorbeeld denken aan kinderen die het huis uit gaan, dat de invulling van het huwelijk anders wordt of dat je beseft dat je aan ouder begint te worden.

depressie

Stemmingen

Het zijn emotionele processen die effect kunnen hebben op je stemming. Er is echter ook aangetoond dat de verandering in die geslachtshormonen wel degelijk een subtiele werking kunnen hebben op de hersenfuncties. Dat gaat vaak via indirecte processen zoals bijvoorbeeld een ander stressrespons en immunologische factoren die dan uiteindelijk ook weer een werking hebben op de stemming. 

Gevoelig voor fluctuaties

Er wordt ook gesuggereerd dat bepaalde vrouwen extra gevoelig zijn voor die fluctuaties. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen die tijdens de menstruele cyclus, vlak voor hun menstruatie, meer somberheid ervaren. Het kan zijn dat deze vrouwen ook gevoeliger zijn voor die fluctuaties gedurende de menopauze. Daarnaast is het aangetoond dat vrouwen die al eerder een depressie hebben doorgemaakt, wel een tot twee keer zo’n groot risico hebben om tijdens de menopauzale transitie weer depressief te worden.

Het is belangrijk dat die groep extra preventie krijgt en dat je onderscheid kunt maken tussen dat wat gedurende de overgang normaal is en wanneer je merkt dat er meer aan de hand is.

depressie

Verslechtering van stemming

‘’Ik denk dat het goed is om te weten dat sommige vrouwen gedurende de menopauze, en dan vooral aan het begin, een verslechtering van de stemming kunnen ervaren,’’ zegt Birit. Meestal hangt dit samen met andere menopauzale klachten als opvliegers en nachtzweten. Het slapen wordt hierdoor verstoord en we weten inmiddels dat als de slaap verstoord wordt, je de volgende dag een verslechtering van je stemming kan ervaren. 

depressie

Integrale behandeling

Op zichzelf is zo’n verslechtering niet gelijk een probleem. Als het langer aanhoudt en er ook andere klachten gaan optreden, zoals het verlies van plezier of interesses die je eerst wel had, dan is er mogelijk sprake van een depressie. Dit is belangrijk om te weten omdat je dan een goede integrale behandeling kan ondergaan waarbij er aandacht wordt gegeven aan de depressie, maar ook aan andere hormonale behandelingen.

Lees ook:

beautyjournaal shop

Lees ook